Close

Intro til teknisk analyse med Nanna Fick

Jeg er Nanna Fick, Teknisk analytiker og Daytrader / spekulant.

Som daytrader og spekulant er jeg kort tid i markederne, og typisk er jeg i handler mellem sekunder og uger ad gangen. Oprindeligt er jeg uddannet til at lave fundamentale analyser, men som investor og trader fandt jeg hurtigt ud af, at teknisk analyse var meget mere min ting. Og i dag bruger jeg kun teknisk analyse.

Det man kan sige, er, at fællesnævneren for de to analyseteknikker er at få en ide om, hvor aktien eller produktet skal hen fremadrettet. I begge tilfælde er prisen det væsentlige, hvad er vi villige til at sælge til og købe for. I begge tilfælde prøver vi at beslutte os for om vi skal købe eller sælge. Og i begge tilfælde er prisen et udtryk for massepsykologi. Tilgangen til at beslutte sig for, om man vil købe eller sælge er dog fundamentalt forskellig.

Fundamental analyse ser på indre værdi, ledelsen af virksomheden, produkt, segment osv, og prisen sættes på baggrund af hidtidige resultater og forventninger til fremtiden. Teknisk analyse ser på hvad der historisk er sket med prisen, og ud fra det arbejder man i sandsynligheder med, hvilke næste bevægelse der er størst sandsynlighed for. Virksomhed, produkt, ledelse, tiltag osv. spiller ingen rolle.

 

Når man laver teknisk analyse skal man være 100% objektiv. I hvert fald når man arbejder med teknisk analyse på kort sigt, som jeg gør det.

 

Når man investerer i aktier på baggrund af fundamental analyse kan man sagtens have følelser med, man kan godt være vild med en aktie pga, ledelse, segment, ideologi eller andet, og derfor ønske at have en del af den virksomhed. Når man laver teknisk analyse er følelser bandlyst, de er ene og alene en kilde til tab, idet de kan gå ind og bevirke at man stiller spørgsmålstegn ved, om det man ser er rigtigt, eller bevirke at man ignorerer signaler. Når man laver teknisk analyse skal man være 100% objektiv. I hvert fald når man arbejder med teknisk analyse på kort sigt, som jeg gør det.

 

Hvorfor har jeg valgt teknisk analyse som mit værktøj:

Det er der 2 overvejende årsager til.

Den første er, at jeg syntes at fundamental analyse går for langsomt. Man bruger meget tid på en enkelt aktie, men det betyder jo ikke, at der nødvendigvis sker noget i den aktie, den næste uge, måned eller måske endda år. Man analyserer virksomheder enkeltvis, hvilket jeg syntes er meget tidskrævende, og det er svært at være bredt informeret. Endelig køber man sjældent aktier for kun at have dem kortvarigt, det bliver for dyrt, og jeg kan godt lide at handle ofte.

Den anden grund er det meget systematiske, disciplinerede, mekaniske aspekt, der er ved teknisk analyse. Teknisk analyse og trading er en disciplin der beror på statistik, systemer, konstant analyse, og en høj grad af disciplin og selvudvikling. For at blive dygtig til at lave teknisk analyse, vil jeg antage, at man skal have en god portion analytisk tankegang. Men for at blive god til at handle, skal man have en god portion selvindsigt, og viljen til at arbejde med sine reaktionsmønstre. For når man trader, handler man imod sine instinkter, hvilket for langt de fleste er særdeles svært. Særligt idet man ved teknisk analyse og trading på kort sigt, ikke forholder sig til hvorfor grafen gør som den gør, men reagerer på, at bestemte bevægelser forekommer. Bevægelserne siger, at sandsynligheden for X er større end sandsynligheden for Y, derfor vælger man X. Og endeligfor, det er meget typisk for selv rigtig dygtige tradere at de taber ca. 50% af gangene, og det kræver at man oparbejder en vis robusthed for at kunne gøre det igen og igen.

 

Den bagvedliggende tankegang:

Den bagvedliggende tankegang ved teknisk analyse er, at det er mennesker der skaber bevægelserne i markederne, og de vil have en tendens til at gentage den samme adfærd om og om igen. Derfor ser vi de samme mønstre og bevægelser opstå og udvikle sig igen og igen.

Jeg er klar over, at nogle er af den opfattelse, at der er meget hokus pokus i det, men hvis et helt segment gennem de sidste flere hundrede år har gentaget disse adfærdsmønstre, og i større og større udstrækning er blevet bevidst om det, således at der i dag er millioner der sidder og holder øje, og forventer de samme bevægelser, så tror jeg det tætteste vi kommer på noget magisk, er selvopfyldende profeti, som vi kender fra den pædagogiske verden. Men basalt set oplever jeg det som et indblik i en kollektiv adfærd, og teknisk analyse drejer sig i vid udstrækning om, at analysere sig frem til, hvad alle andre tænker, og så hoppe med på vognen. Som daytradere og tekniske analytikere skal vi ikke prøve at opfinde den dybe tallerken. Vi skal være lemminge, der hopper med på den vogn, flertallet af de andre kører i.

Idet vi tekniske analytikere ikke har følelser med i forhold til det produkt vi handler, tro jeg, at det gør os i stand til at handle og eventuelt ændre kurs hurtigere end hvis man sidder og kigger på en enkeltaktie, man opbygger en slags forhold til. Vi har ikke brug for en grund til en pludselig bevægelse, de kommer bare, og mange gange kan vi være på forkant med dem gennem de tekniske analyser. Jeg vil ikke negligere fundamentale analytikere, der er mange rigtig dygtige fundamentale analytikere, men det er en anden måde at investere på. Groft sagt kan man sige, at fundamental analyse fungere bedst på lang sigt, mens teknisk analyse er rigtig godt til investering og spekulation på kortere sigt.

Teknisk analyse kan anvendes på alle instrumenter, det kan være enkeltaktier, indeks, valuta, obligationer, råvarer osv. Men teknisk analyse er ikke bare 1 ting. Inden for teknisk analyse er der en lang række forskellige discipliner, nogle sværger til det ene, andre til noget andet. Personligt bruger jeg en kombination af flere forskellige tilgange. Som jeg ser det, er det lige meget hvad man bruger, det der er vigtigt, det er at finde det instrument og den teknik, der passer bedst til en: Fundamental- eller teknisk analyse, fibonacci eller price action. Og nogle gange skal man lede lidt, og prøve nogle forskellige ting, inden det lykkes.

Det jeg kan sige er, jeg har fundet min metode, og jeg elsker at arbejde med den. Jeg glæder mig til hver dag at følge markederne, se hvad der sker. Det er fedt at mærke hvordan jeg udvikler mig fra i starten at være noget i vildrede til i dag at have en god feeling med hvad der sker. Jeg har fundet et instrument der rummer plads til konstant udvikling of forbedring, og det passer rigtig godt til mig. Og det jeg siger til mine studerende er, hvad passer til dig?

 


Husk at du kan købe de to første bøger i vores bogserie om privatøkonomi og investering på vores webshop.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: